حرکت به سمت مدولار

مبلمان ماژولار

مدولار مبل‌های ساخته شده از یک سری از بخش متحرک به نام ماژول است. این ماژول‌ها در طیف وسیعی از سبک‌های مختلف مانند بازو چرخ و قطعه است که اجازه می‌دهد تا شما همان‌طور که می‌خواهید پیکربندی مبلتان را انجام دهید.